Zabezpieczenie roszczeń

Komornik dokonuje zabezpieczenia roszczeń na wniosek uprawnionego podmiotu (link).

Tytułem zabezpieczającym jest nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym lub postanowienie sądu o udzieleniu zabezpieczenia.
Sposobami wykonania zabezpieczenia są: zajęcie rachunku bankowego, zajęcie ruchomości, zajęcie wierzytelności przysługujących Obowiązanemu.

Opłata od wniosku o wykonanie zabezpieczenia wynosi 5 % wartości roszczenia, które podlegać ma zabezpieczeniu.

Call Now ButtonZadzwoń