Spis inwentarza

Spis inwentarza to spis majątku spadkowego ( aktywa i pasywa spadku) Sporządza go Komornik na podstawie:

  • postanowienia sądu,
  • wniosku spadkobiercy (link)

W przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, spis sporządzany jest z urzędu.

Komornikiem właściwym do sporządzenia spisu jest ten komornik, w którego okręgu znajdują się rzeczy podlegające spisowi.
Koszt spisu po wynosi 400 zł tytułem opłaty oraz poniesione wydatki.

W przypadku gdy w skład majątku spadkowego wchodzą nieruchomości, koszt jest powiększany o wynagrodzenie biegłego sądowego dokonującego wyceny.

Call Now ButtonZadzwoń