Protokół stanu faktycznego

Komornik sporządza protokół stanu faktycznego zawierający stwierdzenie panującego stanu rzeczy (obiektywny opis rzeczy, zdarzenia, faktu).

W protokole nie można zamieszczać ocen własnych lub innych osób ani informacji zawierających konsekwencje faktyczne bądź prawne dotyczące przedmiotu opisu.

Celem protokołu stanu faktycznego jest wskazanie faktów i okoliczności niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.

Protokół stanu faktycznego sporządza Komornik na zlecenie Sądu, Prokuratora bądź osoby, której ma on dotyczyć, w oparciu o wniosek zainteresowanego (link)

Opłata za sporządzenie protokołu stanu faktycznego wynosi 400zł.

Zadzwoń