Nadzór nad licytacją

Komornik może sprawować nadzór nad licytacją . Wniosek o sprawowanie nadzoru może złożyć każdy organizator licytacji.

W ramach nadzoru Komornik kontroluje uiszczenie wadium, przebieg licytacji, wyłonienie osoby wygrywającej przetarg i udzielenie przybicie.

Zadzwoń