Egzekucja świadczeń niepieniężnych

Egzekucja świadczeń niepieniężnych polega na uzyskaniu od dłużnika określonej rzeczy. Polega ona na wydaniu wierzycielowi określonej nieruchomości, rzeczy ruchomej, opróżnieniu lokalu z osób i rzeczy to jest wykonaniu eksmisji.

Egzekucja świadczeń niepieniężnych przeprowadzana jest na podstawie tytułu wykonawczego, na wniosek uprawnionego podmiotu (link)

Zadzwoń