Komornik Inowrocław Artur Zieliński

Kancelaria czynna codziennie od 8:00 do 14:30 (we wtorki do 15:30)

Komornik przyjmuje interesantów we wtorki od 9:00 do 15:30

Kasa czynna w godzinach pracy Kancelarii.

 

Konto bankowe

77 1090 1069 0000 0001 4158 0605

Licytacje komornicze